Đấu thầu- Mua sắm công
Đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài...   Tin mới
Chiều ngày 12/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Phát triển các sản phẩm du lịch...
Xem tiếp
Sở Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học nhiệm vụ khoa học và công nghệ...   Tin mới
Sáng ngày 28/9/2023, Sở Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài: “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước...
Xem tiếp
Lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ...   Tin mới
Chiều ngày 15/02/2023, tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa...
Xem tiếp
Đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài...   Tin mới
Chiều ngày 14/12/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài “Khai thác và phát triển...
Xem tiếp
Sở Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ...   Tin mới
Chiều ngày 15/11/2022, Sở Du lịch đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài: “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp