Đấu thầu- Mua sắm công
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 đối với ngành Du...   Tin mới
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Ngành Du lịch và biên...
Xem tiếp