Đấu thầu- Mua sắm công

Đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 12/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong” do Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện. Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ trên gồm 09 thành viên, ThS. Nguyễn Chí Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. 

 

Toàn cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong” được triển khai thực hiệ từ tháng 07/2022 theo Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2022 và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 35/HĐ-KHCN ngày 21/7/2022 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái và đề xuất giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên du lịch, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa địa phương tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong. Đối tượng nghiên cứu của nhiệm vụ là hiện trạng hoạt động du lịch sinh thái; Tiềm năng, lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và các giá trị về tài nguyên du lịch phù hợp để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái của Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.

Sau 18 tháng thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra và đạt được các kết quả như sau: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn về du lịch sinh thái và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái; Tổng hợp, phân tích đánh giá các tiềm năng lợi thế và các giá trị tài nguyên du lịch phù hợp phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong. Trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế, giá trị tài nguyên du lịch đã phân tích và tổng hợp ý kiến của các đối tượng liên quan, đề tài đã xây dựng, phát triển 05 sản phẩm du lịch sinh thái và đề xuất 09 giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng địa phương; Giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch khu vực Động Châu - Khe Nước Trong; Giải pháp về công tác quảng bá, xúc tiến; Giải pháp về phát triển, đa dạng hóa các thị trường khách; Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về công tác quản lý nhà nước và một giải pháp cụ thể để phát triển từng sản phẩm du lịch sinh thái đề xuất)

Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện

Tại buổi nghiệm thu, sau khi đại diện nhóm nghiên cứu trình bày các kết quả thực hiện, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đã đưa ra các ý kiến nhận xét, phản biện. Hội đồng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của nhiệm vụ bởi tính mới, giá trị khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã đưa ra các góp ý để nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, phát triển, nâng cao hiệu quả ứng dụng sau khi chuyển giao nhiệm vụ.

Các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện của nhiệm vụ

Cuối cùng, ông Nguyễn Chí Thắng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết luận và khẳng định về tính mới, phù hợp với các văn bản, quy hoạch phát triển và thực tiễn tại Động Châu - Khe Nước Trong.

Kết quả nhiệm vụ góp phần cụ thể hóa để triển khai hiệu quả các nội dung về phát triển du lịch tại Trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên phía Nam tỉnh trong Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; là tài liệu tham khảo để tham mưu các văn bản trong xây dựng đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phát triển sản phẩm du lịch tại Động Châu - Khe Nước Trong; là tài liệu hữu ích phục vụ công tác quảng bá điểm đến, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả những giá trị, đặc trưng riêng tại Động Châu - Khe Nước Trong.

Thùy Dung

Các tin khác