Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 177/KH-SDL Kế hoạch Kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch năm 2023 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 28/02/2023 Còn
2 182/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch năm 2023 UBND Tỉnh 16/02/2023 Còn
3 93/QĐ-SDL Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 06/02/2023 Còn
4 89/KH-SDL Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 06/02/2023 Còn
5 76/KH-SDL Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 31/01/2023 Còn
6 56/KH-SDL Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 18/01/2023 Còn
7 24/KH-SDL Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 06/01/2023 Còn
8 2269/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 22/08/2022 Còn
9 2116/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 12/07/2021 Còn
10 1182/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 27/04/2021 Còn
1 2 3 »