Đấu thầu- Mua sắm công

Đề tài Khoa học

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.Tên đề tài: Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

2. Mã số của đề tài

3. Loại đề tài: Đề tài thuộc Ch­ương trình Khoa học xã hội và nhân văn

4. Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019, trong đó:

-         15 tháng dành cho việc thực hiện nhiệm vụ; và

-         03 tháng để thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh, thời gian thẩm định kết quả và hồ sơ quyết toán, thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện, giao nộp kết quả, đăng ký kết quả nhiệm vụ.

5. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí đề tài:470,530,000(Bốn trăm bảy mươi triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng), trong đó:    

-         Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học: 470,530,000(Bốn trăm bảy mươi triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng); và

-         Nguồn khác: 0 (đồng)

6. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Đặng Trung Kiên                                   Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/05/1979                      Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh khoa học: Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại của tổ chức: 0232. 3823457Mobile: 0912416412

E-mail: kiendtktqb@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ tổ chức: 06 Hùng Vương, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

7. Thư ký đề tài

Họ và tên: Trần Xuân Quang                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1990                      Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh khoa học:                                               Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại của tổ chức: 0232.3886.386               Mobile: 0909.892.222

Fax:    0232.3886.386                                             E-mail: tranxuanquang.co@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Sở Du lịch Quảng Bình

Địa chỉ tổ chức: Tổ dân phố 1, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ nhà riêng: 227 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình

8. Tổ chức chủ trì đề tài

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3868.678             Fax: 0232.3868.678

E-mail: sdl@quangbinh.gov.vnWebsite:www.sdl.quangbinh.gov.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hồ An Phong

Số tài khoản: 9527.2.112445, mở tại Kho bạc nhà nước Quảng Bình

Các tin khác