Đấu thầu- Mua sắm công

Đề tài Khoa học

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch tại tỉnh Quảng Bình

 

I.    THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1.Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch tại tỉnh Quảng Bình

2. Mã số của đề tài:

 

3. Loại đề tài:

- Đề tài thuộc Ch­ương trình Khoa học xã hội và nhân văn  (ghi tên ch­ương trình, mã số)

- Đề tài độc lập 

4. Thời gian thực hiện: 18 tháng (Từ tháng 03/2018  đến tháng 07/2019)

Trong đó:

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ là:  15 tháng

- Thời gian thực hiện đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh, thời gian thẩm định kết quả và hồ sơ quyết toán, thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện,  giao nộp kết quả, đăng ký kết quả nhiệm vụ là: 03 tháng.

5. Kinh phí thực hiện:

Ghi số lư­ợng kinh phí: 410.561.000 ( đồng), trong đó:

- Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học: 410.561.000 ( đồng)

- Nguồn khác: 0 (đồng)

6. Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phượng

Ngày, tháng, năm sinh: 05/04/1978                      Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Chức danh khoa học: Giảng viên              Chức vụ: Trưởng bộ môn

Mobile:  0942.726.777

E-mail: phuongntm@vinhuni.edu.vn

Tên tổ chức đang công tác: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ tổ chức: 182 Lê Duẩn, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ nhà riêng: khối Tân Phúc, P. Vinh Tân, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

7. Thư ký đề tài:

Họ và tên: Trần Xuân Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1989                      Nam/ Nữ:  Nam

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức danh khoa học: ............................. Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại của tổ chức: 02323. 886.386  Mobile:   0909.892.222

Fax: 0232.3886.367             E-mail: tranxuanquang.co@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Sở Du lịch Quảng Bình

Địa chỉ tổ chức: Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Địa chỉ nhà riêng: 227, Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, QB

8. Tổ chức chủ trì đề tài:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3868.678 Fax: 0232.3886.367

E-mail: sdl@quangbinh.gov.vn

Website: sdl.quangbinh.gov.vn

Địa chỉ:Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hồ An Phong

Số tài khoản: 9527.2.1124452

Mở tại: Kho bạc nhà nước Quảng Bình

Cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình