Đấu thầu- Mua sắm công
Tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng...   Tin mới
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2546/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Trung tâm...
Xem tiếp
Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý trên địa...   Tin mới
Để đảm bảo tiến độ, thời gian triển khai hiệu quả tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ngày 07/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2528/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành...
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt cải cách thủ tục hành chính   Tin mới
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2275/UBND-KSTT ngày 08/11/2023 về việc thực hiện một số giải pháp trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC).
Xem tiếp
Tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về hệ thống tra cứu thông tin tên...   Tin mới
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã xây dựng và triển khai hệ thống tra cứu thông tin tên miền Website bằng cách nhắn tin miễn phí đến tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại Website https://tracuutenmien.gov.vn...
Xem tiếp