Đấu thầu- Mua sắm công

Sở Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 28/9/2023, Sở Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đề tài: “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong” với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong”được triển khai thực hiện theo Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2022 và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 35/HĐ-KHCN ngày 21/7/2022 giữa Sở Khoa học và Công Nghệ và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu chung của đề tài nhằm nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch sinh thái và đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên du lịch, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa địa phương tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong. Đây là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với nhiều giá trị nổi bật, độc đáo về tài nguyên du lịch thiên nhiên và gắn liền với những chiến tích lịch sử trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. 

Tại Hội thảo, chủ nhiệm đề tài đã trình bày các kết quả thực hiện trong thời gian qua, tiếp đó, các đại biểu tham dự đưa ra những nhận xét, góp ý kiến vào nội dung báo cáo. Cuối cùng, đại diện nhóm nghiên cứu đã tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả thực hiện thời gian qua

Đề tài đã nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá thiết thực, có tính xây dựng cao tại Hội thảo khoa học vừa qua. Đây là những thông tin hữu ích, quan trọng để nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài, đảm bảo chất lượng và tiến độ, chuẩn bị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở.

Thuỳ Dung

Các tin khác