Đấu thầu- Mua sắm công

Sở Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 15/11/2022, Sở Du lịch đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề tài: “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở gồm 07 thành viên do ông Nguyễn Đức Lý - Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Quảng Bình làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh buổi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” đã được triển khai thực hiện từ tháng 01/2021 theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2020.

Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ-SDL ngày 03/11/2022 của Sở Du lịch. Tại buổi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở, đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày các kết quả thực hiện trong thời gian qua, đồng thời các thành viên Hội đồng đã đưa ra các nhận xét, góp ý về kết quả của đề tài và thống nhất đánh giá chung về kết quả nhiệm vụ là “Đạt”. Chủ tịch Hội đồng đưa ra kết luận liên quan đến các ý kiến đánh giá và đại diện nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài.

Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá

Như vậy, sau Hội thảo khoa học về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” được tổ chức vào ngày 20/9/2022, đề tài tiếp tục nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá thiết thực, khoa học của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở. Đây là những thông tin hữu ích, quan trọng để nhóm nghiên cứu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ trước khi nghiệm thu cấp tỉnh.

Thùy Dung

Các tin khác