Đấu thầu- Mua sắm công

Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 đối với ngành Du lịch của Sở Tài chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Ngành Du lịch và biên bản xét duyệt quyết toán ngày 25/8/2022 giữa Sở Du lịch và Sở Tài chính Quảng Bình;

Sở Tài chính Quảng Bình thông báo xét duyệt/thẩm định Quyết toán ngân sách năm 2021 (không bao gồm quyết toán vốn XDCB) của Ngành Du lịch như trong file đính kèm.

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Các tin khác