Đấu thầu- Mua sắm công

Báo cáo tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Công văn số 458-CV/VPTU ngày 24/5/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy, Công văn số 1865/VPUBND-TH ngày 27/05/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, Sở Du lịch báo cáo về lĩnh vực du lịch.

Thông tin văn bản

Các tin khác