Đấu thầu- Mua sắm công

Cơ cấu tổ chức

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

 

 

 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Quý

Cơ quan: (0232) 3 886 699
Email: quynn.sdl@quangbinh.gov.vn

Xem lý lịch trích ngang

   

 

 

 

Phó Giám đốc
Đặng Đông Hà

Cơ quan: (0232) 3 886 388
Email: hadd.sdl@quangbinh.gov.vn

Xem lý lịch trích ngang

 

Phó Giám đốc
Lê Thị Ngọc Hà

Email: haltn.sdl@quangbinh.gov.vn

Xem lý lịch trích ngang

 

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. VĂN PHÒNG SỞ

• Chánh Văn phòng: Trần Xuân Quang

Di động: 0909 892 222

• Phó Chánh Văn phòng: Trần Công Nguyên

Di động: 0972 502 333

2. PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

• Trưởng phòng: Hà Minh Tuân

Di động: 0911 167 337

• Phó trưởng phòng: Lê Thái An

Di động: 0913 075 621

3. THANH TRA S

• Chánh Thanh tra: Phạm Thị Minh Huệ

Cơ quan: (0232) 3 886 383

Di động: 0919 451 518

4. TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

• Giám đốc: Bùi Thị Thanh Thúy

Cơ quan: (0232) 3 822035.

Di động: 0916 303 267

• Phó Giám đốc: Trần Thị Vân

Di động: 0913341757

5. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TIIG2 QUẢNG BÌNH

• Giám đốc: Đặng Đông Hà (kiêm nhiệm)

 Phó Giám đốc: Lê Chiêu Chung