Đấu thầu- Mua sắm công

Lý lịch trích ngang Phó Giám đốc Sở Đặng Đông Hà

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Phó Giám đốc 

ĐẶNG ĐÔNG HÀ

Họ và tên: Đặng Đông Hà

+ Ngày sinh: 17 - 12 - 1973

+ Quê quán: X. Phong Thuỷ - H. Lệ Thuỷ - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 03 - 02 - 2001

Ngày chính thức: 03 - 02 - 2002

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Du lịch

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử học

Các tin khác