Đấu thầu- Mua sắm công

Lý lịch trích ngang Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Ngọc Quý

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC QUÝ

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quý

+ Ngày sinh: 27 - 11 - 1966

+ Quê quán: X. Thanh Trạch - H. Bố Trạch - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 19 - 2 - 2002

Ngày chính thức: 19 - 2 - 2003

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng:  Đảng viên

Chức vụ Chính quyền: Giám đốc Sở Du lịch

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

Các tin khác