Đấu thầu- Mua sắm công

Lý lịch trích ngang Phó Giám đốc Sở Du lịch Lê Thế Lực

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Phó Giám đốc

LÊ THẾ LỰC

 

Họ và tên: Lê Thế Lực

+ Ngày sinh: 07 - 08 - 1962

+ Quê quán: X. Lương Ninh - H. Quảng Ninh - T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 15 - 12 - 1983

Ngày chính thức: 15 - 6 - 1984

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Du lịch

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế