Đấu thầu- Mua sắm công

Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21/5/2019 về quy định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Nghị định 45/NĐ-CP ngày 21/5/2019 về quy định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch.

Tải văn bản tại đây!