Đấu thầu- Mua sắm công

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Sở Du lịch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Quyết định số 93/QĐ-SDL ngày 06/02/2023 của Sở Du lịch về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Du lịch thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày thứ Ba của tuần đầu tiên hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ lễ theo chế độ hoặc có công việc đột xuất phát sinh vào ngày tiếp công dân thì sẽ bố trí tiếp công dân vào ngày thứ Ba của tuần kế tiếp). Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác theo kế hoạch của cấp trên thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

2. Công chức thực hiện việc tiếp công dân theo trách nhiệm được giao tại Điều 1, Chương I của Quy chế tiếp công dân được ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-SDL ngày 06/02/2023 của Sở Du lịch.

Thời gian: (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần)

- Buổi sáng: từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở Du lịch (tại phòng họp tầng 3 hoặc tại Thanh tra Sở), số 8 Văn Cao, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Sở Du lịch thông báo để các tổ chức, công dân được biết./.

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY!

Các tin khác