Đấu thầu- Mua sắm công

Đại hội điểm Chi đoàn Sở Du lịch Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 02/3/2022, Chi đoàn Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội

Chi đoàn Sở Du lịch Quảng Bình là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Đoàn Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở thuộc Khối cơ quan tỉnh. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, BTV Đoàn Khối CCQ tỉnh, lãnh đạo Sở Du lịchcùng toàn thể 24 đoàn viên thanh niên ưu tú của Đoàn Sở Du lịch.

          Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi uỷ, Lãnh đạo Sở Du lịch và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, tuổi trẻ Chi đoàn Sở Du lịch đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xung kích tình nguyện đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có ý nghĩa quan trọng để bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển toàn diện, sâu sắc.