Đấu thầu- Mua sắm công

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 SỞ DU LỊCH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 08 Văn Cao, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (0232)3 868 678

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN

CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC