Đấu thầu- Mua sắm công

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO/HỘI ĐỒNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý – Giám đốc Sở

1.    BCĐ phát triển du lịch tỉnh - Phó Trưởng ban;

2.    Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 tỉnh Quảng Bình (Dự án TIIG2) – Phó Trưởng ban;

3.    BCĐ các ngày lễ lớn của tỉnh;

4.    BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh;

5.    BCĐ công tác biên giới tỉnh;

6.    BCĐ hội nhập quốc tế tỉnh;

7.    BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình;

8.    BCĐ tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh;

9.    BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030;

10.     BCĐ 389 tỉnh (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả);

11.     BCĐ 138 tỉnh (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Bình);

12.     BCĐ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023;

 

Đồng chí Đặng Đông Hà – Phó Giám đốc Sở

1.    BCĐ PCCC và CNCH tỉnh;

2.    BCĐ Cuộc vận động"Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam";

3.    BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh;

4.    Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Bình;

5.    Ban An toàn giao thông tỉnh;

6.    Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh;

7.    Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh;

8.    Báo cáo viên Đảng ủy Khối;

9.    Hội đồng trường Đại học Quảng Bình,nhiệm kỳ 2020-2025;

10.  Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

11.  Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;  

12.    Tổ kiểm tra, thẩm định văn kiện Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thị Ngọc Hà – Phó Giám đốc Sở

1.    BCĐ An toàn thực phẩm tỉnh;

2.    BCĐ chương trình phát triển thanh niên tỉnh;

3.    BCĐ về chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh;

4.    BCĐ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Quảng Bình;

5.    BCĐ thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh (thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025);

6.    BCĐ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh;

7.    BCĐ thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh;

8.    BCĐ kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

9.    Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh;

10.  BCĐ thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình;

11.  Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Quảng Bình;

12.  Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh;

13.  Hội đồng thẩm định quy hoạch quảng cáo ngoài trời.