Đấu thầu- Mua sắm công

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

 

10/2022/QH15

Luật

10-11-2022

01-07-2023

Quốc hội

Vương Đình Huệ

 

XEM VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Các tin khác