Đấu thầu- Mua sắm công

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL). Đây được xem là chính sách vĩ mô hướng đến việc ưu tiên bảo vệ sức khoẻ cộng động, vì lợi ích chung của người dân.

09/2012/QH13

Luật

Thể thao - Y tế, Văn hóa - Xã hội

18/06/2012

Quốc hội

Nguyễn Sinh Hùng

XEM VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Các tin khác