Đấu thầu- Mua sắm công

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Luật Du lịch

09/2017/QH14

Luật / Bộ Luật

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

19/06/2017

01/01/2018

Quốc hội

Nguyễn Thị Kim Ngân

XEM VĂN BẢN TẠI ĐÂY