Đấu thầu- Mua sắm công

Kế hoạch đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ nghề du lịch cho nhân viên các đơn vị hoạt động du lịch, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Nội dung Kế hoạch đào tạo năm 2021 Tại đây!

Các tin khác