Đấu thầu- Mua sắm công

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

 QUỸ ĐẤT

MỤC TIÊU, QUY MÔ

SUẤT ĐẦU TƯ

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

ĐẦU MỐI

A.

LĨNH VỰC DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI (17 dự án)

I.

Khu nghỉ dưỡng ven biển

 

 

 

 

 

 

1

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Trạch

Các xã: Quảng Đông, Quảng Phú (160)/Quảng Xuân, Quảng Hưng (210), Huyện Quảng Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 1 km, cách Đồng Hới 65km.

 370 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

BQL KKT

2

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Tân Hòa - Lệ Thủy

Xã Ngư Thủy  Bắc, huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách Đồng Hới 45km.

 55 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

3

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Thanh Trạch - Bố Trạch

Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 30km.

 40 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

4

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Thọ - Ba Đồn

Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách Đồng Hới 45km.

 30 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

5

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Hải Ninh

Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 4km, cách Đồng Hới 10km.

 23 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

6

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Đá Nhảy - Bố Trạch

Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 30km.

 10 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

II.

Khu nghỉ dưỡng sinh thái

 

 

 

 

 

 

7

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen - Lệ Thủy

Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 50km.

 280 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

15 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

8

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Quảng Ninh

Các xã: Gia Ninh/Hải Ninh huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Cách QL1A 1km, cách Đồng Hới 15km.

 250 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

15 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

9

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phá Hạc Hải - Quảng Ninh

Các xã: Tân Ninh/Gia Ninh/Vạn Ninh, huyện Quảng  Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 2km, cách Đồng Hới 15km.

 200 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

15 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

10

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha - Bố Trạch

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách đường HCM 1km, cách Đồng Hới 45km.

 190 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

11

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Bụt - Minh Hóa

Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL12A, cách Đồng Hới 100km.

 100 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

15 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

12

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Mơ - Minh Hóa

Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM, cách Đồng Hới 100km.

 75 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

15 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

13

Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Phúc Trạch - Bố Trạch

Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM nhánh Tây, cách Đồng Hới 60km.

 50 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

14

Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Cồn Soi - Quán  Hàu

Thị trấn Quán  Hàu, huyện Quảng Ninh. Cồn nổi giữa sông Nhật Lệ, Cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 0,5km, cách TP Đồng Hới 10km.

 14 ha

Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

15 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

III.

Trung tâm thương mại

 

 

 

 

 

 

15

Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Ba Đồn

Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Giao thông thuận lợi, có đường QL12A chạy qua, cách Thành phố Đồng Hới khoảng 45km.

 2,3 ha

Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao

500 tỷ đồng

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

16

Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 1 - Đồng Hới

Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, thuộc khu quy hoạch TTHC tỉnh.

 2,5 ha

Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 - 5 sao

1.000 tỷ đồng

100% vốn NĐT

Sở XD

17

Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 2 - Đồng Hới

Đường Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, trung tâm TP. Đồng Hới.

 2 ha

Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 - 5 sao

1.000 tỷ đồng

100% vốn NĐT

Sở XD

B.

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (05 dự án)

1

Dự án phát triển điện gió Quảng Bình

Huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi.

 4.000 ha

Tổng công suất quy hoạch: 900 MW
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu, đảm bảo tối thiểu 50MW/DA

-

100% vốn NĐT

BQL KKT

2

Dự án phát triển điện mặt trời Quảng Bình

Huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi.

 4.000 ha

Tổng công suất quy hoạch: 1.000 MW
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu, đảm bảo tối thiểu 50MW/DA

-

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

3

Nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

 50 ha

Ứng dụng Đầu tư nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp. 
Công suất 500.000 sản phẩm/năm.

1.000 tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

4

Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng

Các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 100 ha

Đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
Quy mô, công suất do nhà đầu tư đề xuất

2.000 tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

5

Nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô

Các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 100 ha

Đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp xe ô tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
Công suất dự kiến 50.000 xe/năm

5.000 tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

C.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (08 dự án)

1

Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Lệ Thủy

Các xã: Hồng Thủy/Cam Thủy/Thanh Thủy/Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi.

 1.400 ha

Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu

2 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

2

Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Quảng Ninh

Các xã: Võ Ninh/Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi.

 800 ha

Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu

2 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

3

Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Bố Trạch

Tại phường Bắc Lý, xã Lộc Ninh TP Đồng Hới; xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. (Đất rừng sản xuất thuộc Công ty Long Đại đang quản lý).

 370 ha

Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu

2 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

4

Trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản huyện Lệ Thủy

Các xã: Lộc Thủy/An Thủy, huyện Lệ Thủy
Giao thông kết nối thuận lợi, có nguồn cấp nước cho dự án. Cách TP. Đồng Hới khoảng 50km.

 350 ha

Ứng dụng công nghệ trong đầu tư mô hình trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu

2 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

5

Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Minh Hóa

Xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo khoảng 80km.

 200 ha

Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu

2 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

6

Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả vùng gò đồi huyện Quảng Ninh

Các xã: An Ninh/Vạn Ninh/Xuân Ninh/Hiền Ninh/Hàm Ninh/Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Giao thông kết nối thuận lợi, có nguồn cấp nước.

 180 ha

Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu

2 tỷ.đ/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

7

Khu chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung huyện Tuyên Hóa

Các xã: Nam Hóa/Kim Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo 50km.

 100 ha

Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu

2 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

8

Nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao

Các KCN trên địa bàn Huyện Quảng Ninh/Lệ Thủy.

 60 ha

Đầu tư nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao trên cơ sở vùng nguyên liệu hiện có (quy hoạch khoảng 4.500 ha). Công suất chế biến khoảng 20.000 tấn gạo/năm

100 tỷ đồng

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

D.

LĨNH VỰC Y TẾ, ĐÀO TẠO (03 dự án)

1

Bệnh viện đa khoa chất lượng cao

Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới
Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Sát đường tránh Đồng Hới.

 4 ha

Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh.

500 tỷ đồng

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

2

Bệnh viện đa khoa chất lượng cao

Phường Phú Hải, TP. Đồng Hới
Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Sát đường nối cầu Nhật Lệ II - Đồng Hới.

 4 ha

Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh.

500 tỷ đồng

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

3

Bệnh viện đa khoa chất lượng cao

Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn.
Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp
Sát QL12A, cách Đồng Hới 40km.

 2 ha

Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 250 giường bệnh.

300 tỷ đồng

100% vốn NĐT

Sở KH&ĐT

E.

LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG (15 dự án)

I.

Hạ tầng khu dân cư, đô thị

 

 

 

 

 

 

1

Khu phức hợp đô thị, dịch vụ du lịch ven biển Quang Phú

Xã Quang Phú, Đồng Hới/Xã Nhân Trạch, Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, giáp đường ven biển Đồng Hới - Bố Trạch.

 100 ha

Quy hoạch chi tiết 1/2000 (khu vực phụ cận sân bay)
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

2

Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch ven biển Bố Trạch

Các xã: Lý Trạch (70)/Nhân Trạch (20), Huyện Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, cách trung tâm Đồng Hới 10km.

 90 ha

Đã có quy hoạch chung (đô thị Hoàn Lão mở rộng)
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

3

Khu đô thị du lịch Phong Nha

Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí rất thuận lợi, định hướng phát triển thành trung tâm huyện lỵ mới trong tương lai.

 60 ha

Quy hoạch phân khu 1/2000 (đô thị du lịch Phong Nha)
NĐT có thể đề xuất quy mô đầu tư phù hợp nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

4

Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hải Ninh

Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh (phía Bắc DA FLC)
Giao thông kết nối thuận lợi
Cách Đồng Hới 20km.

 50 ha

Quy hoạch vùng Quảng Ninh - Lệ Thủy
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

5

Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hồng Thủy

Xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (phía Nam DA FLC)
Giao thông kết nối thuận lợi
Cách Đồng Hới 24km.

 50 ha

Quy hoạch vùng Quảng Ninh - Lệ Thủy
NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu

30 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

6

Khu đô thị Bảo Ninh 1

Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.
Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm Đồng Hới.

 21 ha

Đã công bố danh mục dự án
Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

7

Khu đô thị Bảo Ninh 2

Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. 
Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm Đồng Hới.

 18 ha

Đã công bố danh mục dự án
Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

8

Khu đô thị Bảo Ninh 3

Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. 
Kết nối giao thông rất thuận lợi, thuộc trung tâm Đồng Hới.

 17 ha

Đã công bố danh mục dự án
Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500

50 tỷ đồng/ha

100% vốn NĐT

Sở Xây dựng

II.

Hạ tầng khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

9

Khu Công nghiệp Cam Liên

Các xã: Cam Thủy/Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy.
Giao thông thuận lợi
Cách Đồng Hới 40 km.

 450 ha

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 3.600 tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

10

Khu Công nghiệp Bang

Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy. 
Giao thông thuận lợi
Cách Đồng Hới 60km.

 450 ha

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 3.600 tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

11

Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu

Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh
Kết nối giao thông thuận lợi
Cách Đồng Hới 7 km.

 300 ha

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 2.400 tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

12

Khu Công nghiệp Hòn La 2

Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch
Giao thông thuận lợi (gần cảng biển Hòn La).
Cách Đồng Hới 60 km.

 177 ha

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 1.500  tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

13

Khu Công nghiệp phía Tây KTT Hòn La

Các xã: Quảng Hưng/Quảng Tùng/Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (gần cảng biển Hòn La). 
Giao thông thuận lợi, cách Đồng Hới 60 km.

 103 ha

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 800  tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

14

Khu phi thuế quan KKT Hòn La

Khu Kinh tế Hòn La. 
Kết nối giao thông thuận lợi.
Cách Đồng Hới 60km.

 40 ha

Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 400  tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQL KKT

15

Khu thương mại dịch vụ Ngã ba Khe Ve

Khu kinh tế Cha Lo. 
Kết nối giao thông thuận lợi.
Cách Đồng Hới 120km.

 16 ha

Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

 150  tỷ đồng

100% vốn NĐT

BQLKKT

Nguồn: Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 01/6/2018