Đấu thầu- Mua sắm công

Nghị định số 94/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TRÍCH YẾU: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

SỐ HIỆU: 94/2021/NĐ-CP

Nghị định

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

NGÀY BAN HÀNH: 28-10-2021

NGÀY HIỆU LỰC: 28-10-2021

CƠ QUAN BH: Chính phủ

NGƯỜI KÝ: Vũ Đức Đam

XEM VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Các tin khác