Đấu thầu- Mua sắm công
Chi đoàn Sở Du lịch Quảng Bình triển khai Công trình thanh niên hưởng...   Tin mới
Ngày 09/3, tại tổ dân phố Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đoàn thanh niên chi đoàn Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức ra quân Tháng thanh niên năm 2022, chào...
Xem tiếp
Đại hội điểm Chi đoàn Sở Du lịch Quảng Bình   Tin mới
Ngày 02/3/2022, Chi đoàn Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Xem tiếp
Sở Du lịch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động...   Tin mới
Ngày 12/01/2022, Sở Du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự hôi nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Đông Hà, Bí thư Chi bộ, Phó...
Xem tiếp
Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Hội nghị kết nối du lịch và triển khai...   Tin mới
Ngày 29-12, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức hội nghị kết nối hoạt động du lịch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;...
Xem tiếp