Đấu thầu- Mua sắm công

Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Du Lịch Quảng Bình triển khai hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động du lịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Thực hiện Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Công văn số 2404/UBND-VX ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc cách ly, xét nghiệm, di chuyển áp dụng trong phòng, chống dịch Covid-19. Sở Du Lịch Quảng Bình triển khai hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động du lịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh trong ngành dịch vụ – du lịch, các đơn vị lữ hành, các tổ chức,cá nhân quản lý cơ sở lưu trú, khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh du lịch đều phải thực hiện đầy đủ yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động du lịch.

Lương Công Thành