Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 2190/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 05 00:00:00.0/07/2018 Còn
2 25/KH-SDL Kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 05 00:00:00.0/06/2018 Còn
3 88/QĐ-SDL Quyết định về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Du lịch Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 30 00:00:00.0/05/2018 Còn
4 87/QĐ-SDL Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Du lịch Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 30 00:00:00.0/05/2018 Còn
5 19/KH-SDL Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2018 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 04 00:00:00.0/05/2018 Còn
6 18/KH-SDL Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 20 00:00:00.0/04/2018 Còn
7 14/KH-SDL-QPTĐ Kế hoạch Phối hợp tập huấn nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án chữa cháy năm 2018 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 09 00:00:00.0/04/2018 Còn
8 11/KH-SDL Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2018 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 19 00:00:00.0/03/2018 Còn
9 08/KH-SDL Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 26 00:00:00.0/02/2018 Còn
10 05/KH-SDL Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Sở Du lịch Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển" Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 06 00:00:00.0/02/2018 Còn
11 02/KH-SDL Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 29 00:00:00.0/01/2018 Còn
12 23/KH-SDL Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 Sở Du lịch Tỉnh Quảng Bình 09 00:00:00.0/11/2017 Còn
Trang :
1