Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 18/3/2020) 
 Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh.

 

Tải danh sách tại đây!

[Trở về]