Đấu thầu- Mua sắm công
Danh sách các cơ sở lưu trú hỗ trợ phòng ngủ cho các Đoàn cứu trợ lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình Tin mới
Xem tiếp
Sở Du lịch tham gia Huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2020 
Xem tiếp
Sở Du lịch tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” cho trường mầm non xã Đồng Hóa. 
Xem tiếp
Đại hội Chi bộ Sở Du lịch Quảng Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 
 Ngày 29/5/2020, Chi bộ Sở Du lịch trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Bình tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xem tiếp
Sở Du lịch tổ chức Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học 
 Chiều ngày 20/02/2020, Sở Du lịch tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đề tài: “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch Quảng Bình”....
Xem tiếp