Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông cáo báo chí: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 24/3/2020 

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lúc 17h00 ngày 24/3/2020)

 

 

 1. Giám sát, cách ly và xét nghiệm

 Ngày 24/3/2020:

- Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu ba - Đồng Hới tiếp nhận điều trị cách ly 02 người (đang chờ kết quả xét nghiệm).

- UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hết thời gian cách ly tập trung theo quy định đối với 02 công dân người Anh tại Karst Villas- Bố Trạch; 02 công dân người Hà Lan tại Phong Nha FarrmStay- Bố Trạch; 08 công dân nước ngoài tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 24/3/2020:

- Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. 

- Hiện còn cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới: 06 người (02 người đang chờ kết quả xét nghiệm), đã xuất viện 27/33 người.

- Cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội của tỉnh: 1203 người (có 25 trẻ em). Trong đó cách ly tại Trung đoàn 996/Bộ CHQS tỉnh: 285 người; c20/PTM/BCHQS tỉnh: 185 người; Trường Quân sự tỉnh: 403 người; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh: 150 người; BCHQS Minh Hóa: 132 người; BCHQS huyện Quảng Ninh: 47 người; BCHQS Đồng Hới: 01 người.

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú: 700 người, 1711 người đã hết cách ly.

- Kết quả xét nghiệm:

+ Tổng số mẫu lấy xét nghiệm: 60 mẫu.

+ Kết quả: 45 mẫu âm tính, 15 mẫu đang chờ kết quả.

2. Tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc gần

- 06 trường hợp cách ly điều trị tại Bệnh viên Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới sức khỏe ổn định.

- Các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hiện tại sức khỏe ổn định.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh chỉ đạo một số nội dung chính sau:

* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bổ sung các giải pháp thực hiện công tác tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh tại Kế hoạch 144/KH-UBND tỉnh ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của UBND các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận sớm các cơ sở cách ly tập trung của các địa phương và khẩn trương tiếp nhận người nhập cảnh về cách ly tập trung.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, chuẩn bị cơ sở vật chất để trưng dụng làm khu cách ly tập trung; chủ động bố trí số lượng người nhập cảnh về các cơ sở cách ly tập trung đã được trưng dụng.

* Sở Y tế khẩn trương mua sắm, cung ứng thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, trang bị phòng hộ cho các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị có người trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly tập trung người nhập cảnh.

- Chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly tập trung ở các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phòng chống dịch.

- Cử bổ sung cán bộ y tế đến các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn phòng chống dịch.

* UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung tại địa phương; đưa người nhập cảnh về cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của huyện Minh Hóa, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới; các huyện còn lại phải hoàn thành cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết để tiếp nhận người nhập cảnh vào cách ly; quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

- Chỉ đạo chính quyền tại các nơi có cơ sở cách ly tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về các quy định, chính sách, chủ trương trong việc thực hiện cách ly tập trung những người nhập cảnh về Việt Nam trên địa bàn để người dân hiểu, tránh kỳ thị và phản ứng thái quá.

 * Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện dẫn đường cho các phương tiện chở người nhập cảnh từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo về các địa điểm cách ly tập trung; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

 * Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh pPhối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hải quan và các ngành liên quan để tiếp nhận, sàng lọc danh sách người nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để bàn giao cho Tổ tiếp nhận chuyển về các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

 * Sở Du lịch làm việc trực tiếp với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để triển khai tổ chức cách ly tập trung tại khách sạn khi người nhập cảnh có nguyện vọng cách ly tập trung tại khách sạn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú; tổ chức cách ly tập trung tại khách sạn theo quy định.

* Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có tên tại Quyết định số 327/QĐ – UBND tỉnh ngày 10/2/2020 và Quyết định 819/QĐ – UBND ngày 21/3/2020 về việc thành lập Tổ tiếp nhận, bàn giao để cách ly đối với công dân Việt Nam làm việc, học tập, công tác từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV về Việt Nam cử cán bộ làm việc thường xuyên ở Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; có thể điều phối, thay đổi người làm việc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

* Các cơ quan báo chí uu tiên tuyên truyền về các quy định, chính sách, chủ trương trong việc thực hiện cách ly tập trung những người nhập cảnh về Việt Nam trên địa bàn để người dân hiểu, tránh kỳ thị và phản ứng thái quá.

                                                                               SỞ Y TẾ

[Trở về]