Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 
Sở Du lịch tuyển dụng 02 viên chức làm việc tại đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch)

 

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng:

- Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu (01 viên chức sự nghiệp, 01 viên chức tự trang trải)

- Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Theo Phụ lục 2, Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Du lịch được niêm yết tại Trụ sở Sở Du lịch.

3. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 24/12/2019, buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h30 trong các ngày làm việc (Mẫu phiếu được đăng tải ở Trang thông tin điện tử Sở Du lịch).

4. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Du lịch, số 8 Đường Văn Cao, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

5. Lệ phí đăng ký: 500.000 đồng/thí sinh dự tuyển (Thu khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển) (Mức thu thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Sở Du lịch thông báo để các đối tượng có liên quan biết để đăng ký dự tuyển.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Du lịch theo

số điện thoại: (0232)3886.386 hoặc (0232)3868.678.

 

* Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 

*Tải Phiếu đăng ký dự tuyển TẠI ĐÂY

[Trở về]