Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 
Ngày 10/6/2020, Sở Du lịch Quảng Bình có Thông báo số 08/TB-SDL triệu tập thi sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Sở Du lịch Quảng Bình (02 vị trí làm việc tại Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Bình)
 Thời gian phỏng vấn vòng 2 của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2020.

Yêu cầu thí sinh đúng 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2020 có mặt tại Hội trường tầng 5, Cơ quan Văn phòng Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình (8 Văn Cao, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) để tham gia phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 vào Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Thí sinh không có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên coi như không tham gia phỏng vấn.

Ghi chú:

- Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được kèm theo thông báo. Xem tại đây!

- Danh mục tài liệu ôn tập được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở. Xem tại đây!

Khi đi thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD./.

 

[Trở về]