Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 
 Ngày 06/01/2020, Sở Du lịch Quảng Bình có Thông báo số 01/TB-SDL triệu tập thi sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở Du lịch Quảng Bình (02 vị trí làm việc tại Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Bình)

 

Thời gian phỏng vấn vòng 2 của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình được tổ chức vào ngày 16 tháng 01 năm 2019.

Yêu cầu thí sinh đúng 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 01 năm 2019 có mặt tại Hội trường tầng 5, Cơ quan Văn phòng Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình (8 Văn Cao, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) để tham gia phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 vào Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Thí sinh không có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên coi như không tham gia phỏng vấn.

Ghi chú:

- Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được kèm theo thông báo.

- Danh mục tài liệu ôn tập được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Khi đi thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD./.

 

Thông báo và danh sách thí sinh đăng tải tại đây!

 

Danh mục tài liệu ôn tập đăng tải tại đây!

Chương trình hành động số 13

[Trở về]