Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả điểm kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2018 
 Ngày 29/8/2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1141/SNV-CCVC về việc thông báo kết quả điểm kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2018, cụ thể như sau:

  >>> Nhấn vào đây để xem Công văn

  >>> Nhấn vào đây để xem Danh sách kết quả

[Trở về]