Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả điểm kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2018 
 Ngày 29/8/2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1141/SNV-CCVC về việc thông báo kết quả điểm kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2018, cụ thể như sau:

  >>> Nhấn vào đây để xem Công văn

  >>> Nhấn vào đây để xem Danh sách kết quả

[Trở về]