Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức tọa đàm "Ngày pháp luật Việt Nam" năm 2018 

Sáng ngày 9/11, Sở Du lịch tổ chức tọa đàm hưởng ứng ngày “Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 do đồng chí Hồ An Phong – Giám đốc Sở chủ trì

Tại buổi tọa đàm, toàn thể CBCCVC, NV, NLĐ đã được nghe phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, các nội dung của Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Sở với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động đề cao tinh thần thượng tôn Pháp luật”. Ngày Pháp luật nhằm mục đích tăng cường nhận thức của toàn thể công chức, viên chức, người lao động; thúc đẩy hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong mỗi cá nhân. 

Tham luận của các phòng, đơn vị, các cá nhân tại buổi tọa đàm đã thể hiện rõ vai trò của ngày Pháp luật trong giai đoạn hiện nay đặc biệt là tạo chuyển biến cơ bản trong nâng cao ý thức, hiệu quả điều hành, quản lý. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Du lịch phải nêu gương sáng trong tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật trong thực thi công vụ. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ An Phong – Giám đốc Sở đã nhắc nhở mỗi cá nhân CBCCVC, NV, NLĐ làm việc hiệu quả hơn, văn minh hơn, phải luôn luôn tìm hiểu, học tập pháp luật, thượng tôn Pháp luất, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

                                                                                                                                                                  X.Q

[Trở về]