Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019 
 
Thực hiện Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Sở Du lịch Quảng Bình thống báo Kế hoạch số 11/KH-SDL ngày 25/6/2019 về tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019.
Với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hướng dẫn viên, đảm bảo việc đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch được thực hiện đúng quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động hướng dẫn, hướng tới sự chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu của khách du lịch.

Khoá học được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 30/7 đến 01/8/2019, khai giảng vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 30/7/2019. Sở Du lịch sẽ lựa chọn địa điểm học phù hợp tại thành phố Đồng Hới và sẽ thông báo đến các học viên sau khi đăng ký.

Đối tượng tham dự Khoá học là các hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế có thời hạn đổi thẻ từ tháng 8/2019 đến tháng 3/2020.

Các hướng dẫn viên du lịch đón khách tại Ga Đồng Hới

Khối lượng kiến thức: theo quy định tại Điều 17, Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/ 12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Thông tin đăng ký gửi về Sở Du lịch Quảng Bình (qua Phòng Quản lý Du lịch), địa chỉ: số 08, đường Văn Cao, thành phố Đồng Hới, điện thoại: 02323886387, DĐ: 0935.739898, email:lephuongthanh24@gmail.com.

Sở Du lịch Quảng Bình thông báo để các Hướng dẫn viên du lịch biết, đăng ký tham gia.                                                                                                 

Hà Minh Tuân

[Trở về]