Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, giới thiệu Nghị định số 45/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 
 Nhằm triển khai kịp thời Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của  Nghị định số 45/2019/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, đơn vị,  doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 31/7/2019, tại thành phố Đồng Hới, Sở Du lịch Quảng  Bình đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giới thiệu Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc Sở Du lịch; các công chức, viên chức sở Du lịch và Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã và thành phố Đồng Hới; đại diện các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch và các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của Phó giám đốc Sở Du lịch, Bà Phạm Thị Minh Huệ phó Chánh Thanh tra Phụ trách Thanh tra Sở đã trình bày toàn bộ nội dung Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu, cơ quan, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc để nắm rõ các quy định liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như của khách du lịch nhằm hạn chế tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, tạo  môi trường kinh doanh lành mạnh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Chương trình Hội Nghị phổ biến, giới thiệu Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch của Sở Du lịch Quảng Bình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Bình thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, nghiên cứu và phát triển hoạt động của mình trong lĩnh vực du lịch luôn gắn liền giữa hiệu quả về kinh tế và tuân thủ nghiêm túc chấp hành pháp luật của Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

                                                                                 Bùi Xuân Hoàng, Trung tâm TTXT Du lịch Quảng Bình

[Trở về]