Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Du lịch Quảng Bình: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 
Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch 
1. Số lượng cần tuyển: 03 viên chức

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển; trong đó:

- Xét tuyển đặc cách: 01 viên chức

- Xét tuyển thông thường: 02 viên chức (01 viên chức sự nghiệp, 01 viên chức tự trang trải)

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung xét tuyển, thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển: Xem niêm yết công khai tại trụ sở Sở Du lịch Quảng Bình; đăng tải trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: www.quangbinh.gov.vn và Trang thông tin điện tử Sở Du lịch Quảng Bình, địa chỉ: sdl.quangbinh.gov.vn

(Kế hoạch số 24/KH-SDL ngày 5/6/2018 của Sở Du lịch)

(Đơn đăng ký tải tại đây)

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2018 đến hết ngày 02/7/2018 (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở, Sở Du lịch, Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Trung tâm Hành chính mới).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Du lịch, Tổ dân phố 1, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại 0232.3886.386 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

 

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ tuyển dụng.

[Trở về]