Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Sở Du lịch Quảng Bình: Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức năm 2018 
 Thực hiện Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2018
Căn cứ Công văn số 863/SNV-CCVC ngày 02/7/2018 của Sở Nội vụ Quảng Bình về việc dừng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch;

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình thông báo tạm dừng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch để tiến hành sắp xếp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng Sở Du lịch Quảng Bình – Tổ Dân phố 1, Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh).

Điện thoại 0232.3886.386 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Toàn bộ thông báo tại đây!

SỞ DU LỊCH QUẢNG BÌNH

[Trở về]