Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh 
  Ngày 15/7/2020, Sở KHCN đã có Quyết định số 08/QĐ-SKHCN-CN về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đối với Đề tài: Nghiên cứu phát triển các hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch tỉnh Quảng Bình.

Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

 

Xem Quyết định tại đây!

[Trở về]