Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
 (Quang Binh Portal) - Sáng ngày 11/6/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động...

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi của Người đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, cùng đoàn kết, tạo sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi vẻ vang.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, quật khởi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thi đua “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, góp phần xứng đáng cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


 Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Diễn văn nêu rõ lễ kỷ niệm là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, lời dạy của Bác về thi đua yêu nước, tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy truyền thống yêu nước, anh hùng, lòng tự hào dân tộc, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát triển sâu rộng phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo nên động lực, sức mạnh tổng hợp to lớn trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XVII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


Tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến

Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực thi đua, lập nhiều thành tích hơn; xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng; phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho mỗi cá nhân, tập thể, gia đình, xã hội, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, các cấp, các ngành, thành phần kinh tế, người người thi đua, ngành ngành thi đua, phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững; trong tổ chức triển khai các phong trào cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, nhất là nhân tố mới nhằm cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội; đồng thời nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng...


Văn nghệ chào mừng

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao các phần thưởng cao quý cho những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời trao tặng các phần thưởng của tỉnh; phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2018) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019).

Theo: Hồng Mến-Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

[Trở về]