Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng, chống Covid 19: Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú 
 Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú

 

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

 

BỘ Y TẾ / THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

 
[Trở về]