Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2022 
 Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Chương trình phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển du lịch Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2022.
 Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh về vai trò quan trọng, chiến lược của ngành Du lịch đối với sự phát triển của quê hương, đất nước; khẳng định tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình trong xu thế hội nhập. Chương trình cũng nhằm tuyên truyền về địa danh du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, phát huy năng lực, sở trường khả năng sáng tạo và tình nguyện trên mọi lĩnh vực, tiếp tục tự rèn luyện, bồi dưỡng kinh nghiệm trong công tác Đoàn và các kỹ năng xã hội, đặc biệt là phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ đồng hành cùng du lịch; đẩy mạnh phát triển du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái nhằm hướng đến xây dựng môi trường du lịch bền vững; khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển các mô hình khởi nghiệp du lịch tại địa phương; giáo dục đoàn viên, thanh niên nhân cách ứng xử văn hóa văn minh, góp phần hình thành văn hóa du lịch cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân...

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặt ra mục tiêu 100% Đoàn cấp huyện và tương đương có ít nhất 01 tin, bài/tháng tuyên truyền quảng bá du lịch của tỉnh, về các hoạt động của thanh niên tham gia phát triển du lịch trên các kênh truyền thông của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức được ít nhất 01 hoạt động tập trung hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 02 hoạt động hưởng ứng Chương trình tuổi trẻ Quảng Bình tham gia phát triển du lịch trong mùa cao điểm hàng năm; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 01 Câu lạc bộ hoặc đội hình Thanh niên đồng hành cùng phát triển du lịch; mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

Các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về phát triển du lịch, xây dựng “văn hóa du lịch”; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp và giải quyết việc làm trong lĩnh vực du lịch; xây dựng mô hình, phần việc thanh niên tham gia đồng hành phát triển du lịch; nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Theo Hồng Mến - Quang Binh Portal


[Trở về]