Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 SỞ DU LỊCH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (0232)3868.678

 

 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN

CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

STT

Tên cơ quan

Họ và tên

Chức vụ/
chức danh

Điện thoại

Email

Cố định

Di động

1

Sở Du lịch Quảng Bình

Hồ An Phong

Giám đốc Sở - Người phát ngôn

(0232) 3 886 699

0912.457.878

Phongha.sdl@quangbinh.gov.vn

 

 

[Trở về]