Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ DU LỊCH (24-30/6/2019) 
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 26, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019


Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Tổ chức/công chức tham gia

Thứ 2

24/6

Sáng:

- Lãnh đạo Sở họp giao ban

 

Chiều:

- Đ/c Phong làm việc tại cơ quan

- Đ/c Hà gặp nhóm làm Youtube của Google

- Đ/c Lực làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

25/6

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

 - Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

26/6

Sáng:

- Đ/c Phong dự họp Tỉnh ủy

- Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lực họp trực tuyến tại Kho bạc NN tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn ODA

 

Chiều:

 - Đ/c Phong duyệt film tại Báo Quảng Bình

- Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lực làm việc với Sở Giao thông về kết quả xử lý hồ sơ liên quan đến Dự án ADB

 

Thứ 5

27/6

Sáng:

 - Đ/c Hà dự Hội nghị trực tuyến về ngăn chặn nhũng nhiễu phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

- Đ/c Lực dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013 tại UBND tỉnh

 

Chiều:

 - Đ/c Hà Dự Họp báo và gặp mặt Báo chí Quý II

 

Thứ 6

28/6

Sáng:

- Đ/c Hà Dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm

 

 

Chiều:

 - Đ/c Hà dự Khai mạc Trưng bày Thành tựu 30 năm Ngày Tái lập tỉnh

 

Thứ 7: 29/6

 

 

CN: 30/6

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

[Trở về]
THÔNG BÁO MỚI