Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ DU LỊCH (17-23/6/2019) 
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 25, từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019


Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Tổ chức/công chức tham gia

Thứ 2

17/6

Sáng:

- Đ/c Giám đốc đi công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Đ/c Hà làm việc với Trung tâm TTXTDL

- Đ/c Lực làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc đi công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Đ/c Hà, Đ/c Lực làm việc tại cơ quan

 

Thứ 3

18/6

Sáng:

- Đ/c Giám đốc đi công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Đ/c Hà làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lực đi khảo sát du lịch cộng đồng khu vực Phong Nha và thẩm định hạng 3 sao khách sạn Sài Gòn - Phong Nha, huyện Bố Trạch.

 

Chiều:

 - Đ/c Hà, Đ/c Lực làm việc tại cơ quan

 

Thứ 4

19/6

Sáng:

- Đ/c Giám đốc dự họp Thường vụ Tỉnh ủy

- Đ/c Hà, Đ/c Lực làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

 - Đ/c Hà họp UBND tỉnh V/v nghe tập đoàn FLC báo cáo quy hoạch khu du lịch

 

Thứ 5

20/6

Sáng:

 - Đ/c Hà: 7h30 Dự lễ phát động Tháng hành động chống Bạo lực gia đình 

                 9h30: dự họp UBND tỉnh làm việc vơi Ủy ban Quốc gia UNESCO

- Đ/c Lực làm việc tại cơ quan

 

Chiều:

 - Đ/c Hà dự Hội thảo đánh giá Luật Hòa giải 

 

Thứ 6

21/6

Sáng:

- Đ/c Hà dự Lễ giỗ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 

 

Chiều:

 

 

Thứ 7: 22/6

 

 

CN: 23/6

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

 

 

 

[Trở về]
THÔNG BÁO MỚI