Để làng nghề truyền thống thành điểm đến du lịch
Đấu thầu- Mua sắm công
Để làng nghề truyền thống thành điểm đến du lịch 
Theo số liệu từ Sở Công thương, tỉnh ta hiện có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận. Vậy mà rất hiếm hoi, nếu như không muốn nói là không có một tên tuổi nào trở thành điểm đến của...
Xem tiếp