Đấu thầu- Mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Khai thác thử nghiệm lộ trình mới tour du lịch hang Va, hang Nước Nứt những trải nghiệm khác biệt 

Ngày 04/7/2018,  Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1062/UBND-VX về việc khai thác thử nghiệm lộ trình mới tour du lịch Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty TMHH MTV Chua Me Đất khai thác thử nghiệm lộ trình mới của tour du lịch khám phá “Hang Va - hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệt” từ tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2018. Lộ trình mới được bổ sung đưa vào khai thác thử nghiệm là đoạn nối bắt đầu từ vị trí cách cửa hang Nước Nứt 350m, kết thúc tại vị trí cửa hang Va, với chương trình: ngày 1: Phong Nha - Km29 - hang Nước Nứt -  xuyên hang Nước Nứt đến cửa hang Va - bãi cắm trại Hang Va; ngày 2: Bãi cắm trại Hang Va - Hang Va - Km 26 đường Hồ Chí Minh - Phong Nha.

Bên cạnh việc khai thác thử nghiệm lộ trình mới, lộ trình khai thác hiện tại vẫn được duy trì để bảo đảm an toàn cho khách du lịch vào những ngày mưa lớn.

Khảo sát lộ trình mới tour du lịch hang Va, hang Nuớc Nứt

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị  liên quan quản lý, giám sát việc khai thác thử nghiệm lộ trình mới tour hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt.  

        

                                                                                           Minh Tuân

[Trở về]